Termeni si Conditii

 

Pentru a putea utiliza Serviciul Zoom Curier, este necesara acceptarea integrala a prezentului document, intitulat “Termeni si Conditii”.

Termenii si Conditiile reglementeaza raporturile contractuale dintre Zoom Curier si Client cu privire la Serviciul Zoom Curier, pe care Zoom Curier il presteaza pentru Client, in schimbul unei Remuneratii, prin acordarea posibilitatii Clientului de a expedia Colete prin intermediul unui Curier (anagajat sau partener Zoom Curier), de la un Expeditor catre Destinatar, prin plasarea unei Comenzi, in conformitate cu Termenii si Conditiile.

ART. 1 DEFINITII SI TERMENI

Zoom Curier – CRESPO EXPRES S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Jud. Bacau, Bacau, Str. Letea, Nr. 32, avand numar de ordine la Registrul Comertului J4/240/2012, cod unic de inregistrare fiscala RO29926817.

Serviciul Zoom Curier — intermedierea expedierii bunurilor puse la dispozitie de Expeditor, catre Destinatar, prin intermediul unui Curier.

Platforma Zoom Curier — sistem informatic pus la dispozitie de Zoom Curier ce are ca scop indeplinirea Serviciului Zoom Curier.

Client — persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate, care doreste expedierea unuia sau mai multor Colete catre unul sau mai multi destinatari prin intermediul Serviciului Zoom Curier. Clientul isi asuma intreaga raspundere pentru actiunile realizate de catre Expeditor. De exemplu, Clientul poate fi, nelimitandu-se insa la urmatoarele:

 1. o entitate cu scop comercial care vinde si expediaza produse catre un Destinatar;
 2. o platforma tip marketplace unde clientul este detinatorul platformei si expeditorul este unul din partenerii care isi promoveaza si comercializeaza produsele prin intermediul platformei de tip marketplace;
 3. o persoana fizica sau orice entitate care accepta termenii si conditiile prezente ce doreste sa expedieze in scop necomercial orice tip de bunuri si produse licite;
 4. o persoana fizica, juridica sau orice entitate care accepta termenii si conditiile prezente ce doreste sa beneficieze in scop necomercial de expedierea oricarui tip de bunuri si produse licite de la un expeditor catre un destinatar, ambii fiind alesi de catre client;
 5. o persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate ce doreste sa comande la orice tert furnizor anumite bunuri si produse si foloseste in acest scop serviciul Zoom Curier pentru a-i fi livrate.

Platitor — persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate, care executa si stinge operatiunile de plata aferente unei Comenzi pe care a lansat-o in calitate de client.

Expeditor — persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate, inclusiv, dar fara a se limita la Client, care pune la dispozitie spre expediere Coletele aferente unei Comenzi.

Destinatar — persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate, careia ii este livrat, de catre Curier, Coletul pus la dispozitie de catre Expeditor.

Comanda — o solicitare in vederea utilizarii Serviciului Zoom Curier, initiata de catre Client, prin intermediul modalitatilor de colectare a solicitarilor Clientilor puse la dispozitie de catre Zoom Curier.

Colet — toate documentele, marfurile, bunurile sau produsele puse la dispozitie de Expeditor pentru a putea fi preluate si livrate de catre un Curier. Greutatea maxima acceptata a unui colet este de 31,5 kg. Dimensiunea maxima acceptata a unui colet este de 50 x 70 x 120 cm. Documentele ce se transmit se vor prelua doar in plic sigilat de expeditor. Toate coletele vor fi impachetate de catre expeditor intr-un mod adecvat, ca sa asigure confidentialitatea si integritatea continutului. Orice fel de reclamatie cu privire la coletul expediat nu poate fi luata in considerare atat timp cat la inmanarea coletului ambalajul exterior a fost intact.

Expeditie — reprezinta intreaga perioada in care un Colet sau mai multe Colete se afla in posesia Curierului, in scopul indeplinirii Serviciului Zoom Curier.

Curier partener — Terță parte, persoana juridica sau orice alta entitate, care are contract de colaborare/prestari servicii cu CRESPO EXPRESS S.R.L., si care ofera transportarea Coletelor puse la dispozitie de catre Expeditor, catre Destinatar.

Adresa de preluare — Totalitatea informatiilor cerute de Zoom Curier, furnizate de catre Client, necesare localizarii Expeditorului si preluarii Coletului de catre Curier. Aceste informatii cuprind adresa exacta si detaliata, nume si prenume, telefon de contact, alte instructiuni pe care clientul le considera relevante. Inregistrarea tuturor aceste informatii este considerata un consimtamant expres in vederea utilizarii lor de catre Zoom Curier si curierii parteneri, exclusiv doar in scopul indeplinirii Serviciului Zoom Curier.

Adresa de livrare — Totalitatea informatiilor cerute de Zoom Curier, furnizate de catre Client, necesare localizarii Destinatarului si predarii Coletului de catre Curier. Aceste informatii cuprind adresa exacta si detaliata, nume si prenume, telefon de contact, alte instructiuni pe care clientul le considera relevante. Inregistrarea tuturor aceste informatii este considerata un consimtamant expres in vederea utilizarii lor de catre Zoom Curier si curierii parteneri, exclusiv doar in scopul indeplinirii Serviciului Zoom Curier.

Remuneratie — suma datorata de catre Client si care revine CRESPO EXPRESS SRL ca pret al Serviciului Zoom Curier pus la dispozitia Clientului de catre Zoom Curier, calculata in baza Comenzii sau numarului de Comenzi, conform Termenilor si Conditilor;

Plata cu card — orice modalitate de plata efectuata cu ajutorul unui card bancar, autorizat de institutiile financiare din Romania sau din UE.

Reglementari — orice lege, decizie, hotarare, ordonanta, cod, decret, regula, ordin, reglementare sau cerinta emisa, pusa in aplicare, adoptata, promulgata, implementata sau altfel adoptata de catre sau sub autoritatea oricarui organism guvernamental, sau de catre orice alt organism de reglementare din tara in care vor fi Expediate Coletele.

Termeni si Conditii — Prezentul act care reglementeaza raporturile contractuale dintre CRESPO EXPRESS SRL si Client cu privire la Serviciul Zoom Curier.

Zi lucratoare — orice zi in afara de sambata, duminica sau zilele de sarbatoare legala ori zilele nebancare in Romania. Aceasta referire la ziua lucratoare se foloseste exclusiv in contextul efectuarii unor operatiuni financiare intre Client si Zoom Curier. Separat de acest termen, serviciul de preluare/livrare oferit de Zoom Curier fiind disponibil de luni pana duminica intre orele 00,00 si 24,00, acest interval fiind adaptat periodic si anuntat de catre Zoom Curier, sub conditia disponibilitatii unui curier propriu sau a unui curier partener la momentul si locatia solicitata de client.

ART.2 DECLARATII, ASIGURARI SI GARANTII

2.1. Clientul declara si garanteaza ca: (a) este legal constituit si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Reglementarile si legislatia in vigoare; (b) a obtinut toate aprobarile statutare si legale aplicabile pentru acceptarea Termenilor si Conditiilor; (c) are capacitate si autoritate deplina pentru a exercita toate drepturile si pentru a-si indeplini obligatiile in conformitate cu Termenii si Conditiile prezente.

2.2. CRESPO EXPRESS S.R.L. declara ca este proprietarul Platformei Zoom Curier si, in urma acceptarii de catre Client a Termenilor si Conditiilor, va pune la dispozitia Clientului serviciul Zoom Curier pentru expedierea Coletelor prin intermediul Curierilor Parteneri.

2.3. Clientul accepta faptul ca Zoom Curier poate intermedia expedierea unor Colete cu continut similar cu Coletele sale sau de alta natura, pe seama altor Clienti care au intrat sau vor intra in relatii contractuale cu CRESPO EXPRESS SRL pentru Expedierea Coletelor lor prin Serviciul Zoom Curier.

2.4. Clientul accepta ca Zoom Curier va intermedia Comenzile astfel incat un Curier partener poate avea in acelasi moment de timp Colete aferente mai multor Comenzi.

2.5. Zoom Curier accepta faptul ca Clientul poate oferi spre expediere Coletele sale si prin intermediul altor agenti sau le poate expedia in nume propriu, Clientul fiind liber sa aleaga orice modalitate doreste de expediere a produselor sale, neexistand niciun fel de restrictii de nicio natura, prin acceptarea Termenilor si Conditiilor.

2.6. Clientul accepta faptul ca Zoom Curier poate  presta servicii conexe, precum incasarea de plati si asistenta (in limitele prezentate in Termeni si Conditii). Zoom Curier nu va fi responsabil de nici un aspect privind proprietatea si comercializarea produselor/coletelor expediate de cate Client, riscul acestor activitatii apartinand exclusiv Clientului (proprietatea, comercializarea si manipularea), Zoom Curier fiind responsabil doar de expedierea si manipularea Coletelor (amabalate) puse la dispozitie de catre Client pentru indeplinirea serviciului de preluare si livrare Zoom Curier.

2.7. Zoom Curier nu va garanta Clientului sau tertilor orice alta valoare comerciala, pierderi indirecte sau alte valori speciale, cu exceptia valorii marfii la pretul initial de achizitie de la furnizor in cazul pierderii sau distrugerii totale sau partiale suferite de expeditie, cu conditia dovedirii acestui pret prin documente justificative si tinand cont de gradul de uzura normala a lucrurilor. Orice suma ce poate reprezenta despagubire catre Client nu poate depasi valoarea de 4000 Lei pentru un client, indiferent de numarul coletelor afectate si valoarea acestora. In cazul in care Clientul considera ca aceasta limita de despagubire nu este satisfacatoare pentru acoperirea valorii coletelor expediate/primite, acesta poate solicita in prealabil in scris catre Zoom Curier o confirmare a majorarii sumei garantate, urmand ca Zoom Curier sa accepte in scris alte conditii speciale, daca isi va putea asuma aceasta obligatie.

ART. 3 CONDITII DE INREGISTRARE

3.1. Poate dobandi calitatea de Client, orice persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate, care doreste sa expedieze Colete prin Serviciul Zoom Curier si care finalizeaza cu succes procesul de inregistrare pe Platforma Zoom Curier.

3.2. In vederea inregistrarii, persoana fizica sau entitatea juridica trebuie sa isi creeze un cont / sa solicite Zoom Curier crearea unui cont in numele sau pe Platforma Zoom Curier, sa completeze informatiile si sa incarce documentele solicitate in procesul de inregistrare precum si sa accepte Termenii si Conditiile. Procesul de inregistrare se va finaliza exclusiv dupa acceptarea Termenilor si Conditiilor. La crearea si apoi utilizarea contul sau, Clientul va trebui sa foloseasca un username reprezentat de o adresa valida de email si o parola asociata acceptata de Platforma Zoom Curier. Ulterior crearii contului, Clientul isi poate schimba parola de acces respectand instructiunile din platforma Zoom Curier, iar pentru schimbarea username-ului va trebui sa contacteze in scris Zoom Curier.

3.3. Clientul garanteaza ca informatiile si documentele puse la dispozitia Zoom Curier in cadrul procesului de inregistrare sunt reale, actuale, corecte si complete.

ART. 4 OBLIGATIILE ZOOM CURIER

4.1. Zoom Curier va depune toate diligentele pentru intermedierea tuturor Comenzilor prin alocarea si furnizarea tuturor informatiilor necesare unui Curier propriu sau partener, ce va ridica Coletul/Coletele de la Expeditor si le va livra la Destinatar. Expeditiile trebuie sa fie acceptate in conformitate cu Termenii si Conditiile privind furnizarea Serviciilor Zoom Curier.

4.2. Zoom Curier va comunica Clientului tariful aferent fiecarei Comenzi atat inainte de plasarea acesteia, cat si dupa completarea tuturor informatiilor necesare, clientul avand posibilitatea sa anuleze comanda conform prezentelor Termeni si Conditii. Modificarea tarifelor nu implica modificarea discounturilor valorice sau procentuale acordate pentru o anumita durata de timp si catre un Client definit si nu necesita anexa la prezentul contract. Tarifele se calculeaza in functie de data, ora, distanta, curieri disponibili si alti factori aflati la discretia Zoom Curier, comunicarea acestor tarife prin mijloacele aratate mai sus urmata de acceptarea serviciului de catre Client conduce automat la obligatia de plata corelativa.

4.3. Orice modificari ulterioare ale conditiilor generale privind furnizarea serviciilor Zoom Curier se vor putea face fara vreo notificare prealabila si vor fi disponibile pe site-ul oficial www.curierlocalbacau.ro  cu cel putin 48 de ore inainte ca modificarile respective sa intre in vigoare. In cazul in care Clientul nu este de acord pe deplin cu modificarile aduse la Termeni si Conditii, acesta poate denunta sau rezilia rapoartele contractuale cu Zoom Curier prin incetarea utilizarii Serviciului Zoom Curier. Orice plasare cu succes a unei comenzi de catre Client implica cunoasterea si acceptarea Termenilor si Conditiilor aflate in vigoare la acel moment.

ART. 5 OBLIGATIILE CLIENTULUI

5.1. Clientul garateaza faptul ca detaliile Comenzii sunt actuale, reale, complete si exacte.

5.2. Clientul va avea grija sa protejeze corespunzator bunurile ce urmeaza a fi livrate conform “Termeni si Conditii” privind furnizarea serviciilor, pentru a asigura securitatea ambalarii si a continutului in vederea repetatelor manipulari. Neindeplinirea acestui fapt va determina exonerarea Zoom Curier de raspunderea fata de Client in privinta oricaror daune. CLIENTUL este în mod exclusiv responsabil pentru ambalarea și etichetarea corespunzătoare a expedierii și, în consecință, singurul responsabil pentru o ambalare defectuoasă care poate duce la o deteriorare a conținutului.

5.3. Clientul certifica faptul ca Expeditia si coletul/coletele implicate nu se afla sub restrictiile prevazute de legislatia in vigoare sau de prezentul contract.

5.4. Clientul confirma prin actul de fata ca a citit, inteles si acceptat “Termeni si Conditii” privind furnizarea Serviciilor Zoom Curier a caror copie este publicata si actualizata pe site-ul www.curierlocalbacau.ro sau disponibila la cerere.

5.5. Orice interventie asupra Platformei Zoom Curier se pot face de catre Client numai cu acordul si sub supravegherea Zoom Curier.

5.6. Obligatiile Clientului includ si urmatoarele:

 1. a) sa nu solicite clientului final sau platitorului, dupa caz, un pret suplimentar pentru incasarea prin intermediul Cardului a contravalorii bunurilor/ produselor comercializate si a serviciilor de curierat, dupa caz, fata de incasarea contravalorii acestora in numerar;
 2. b) sa transmita catre Zoom Curier, in termen de maxim 60 de ore de la solicitarea scrisa a acestuia, transmisa prin e-mail, copia facturii fiscale insotitoare a unei anumite expeditii, precum si orice alte detalii despre bunurile/ produsele livrate, inclusiv, dar fara a se limita la, certificate de calitate/origine, garantii etc;
 3. c) sa ofere, inclusiv, dar fara a se limita la site-urile de vanzare online, detalii veridice si complete despre bunurile/ produsele comercializate;
 4. d) sa comercializeze, inclusiv, dar fara a se limita la site-urile de vanzare online exclusiv bunuri/ produse care intrunesc intocmai caracteristicile afisate si/sau incluse in certificatele de calitate si garantie;
 5. f) sa nu expedieze, prin intermediul Serviciului Zoom Curier, urmatoarele bunuri/produse: materiale cu continut sexual/ pornografic, medicamente, jocuri de noroc, loterii, pariuri, substante interzise (ex.droguri), produse interzise/restrictionate conform Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoare (A.D.R.) aflat in vigoare, arme, alte produse sau bunuri cu regim special;
 6. g) sa plateasca imediat Zoom Curier orice sume platite de catre acesta reprezentand litigii pierdute pentru tranzactiile cu Cardul (acele tranzactii in care emitentul cardului a avut castig de cauza pentru un “chargeback”), precum si comisioanele, spezele si orice alte cheltuieli aferente (ex. amenzi primite de la organizatiile de carduri sau costurile aferente procedurilor judiciare solicitate de catre Zoom Curier).
 7. h) Sa pastreze timp de 13 luni copii ale documentelor insotitoare bunurilor expediate prin intermediul Serviciului Zoom Curier.

5.7. In situatia incasarii prin intermediul Cardului, de catre Zoom Curier, a contravalorii bunurilor/ produselor comercializate si/sau a serviciilor de curierat, Clientul declara in mod expres si garanteaza urmatoarele:

(i) obligatiile de plata ale Destinatarului aferente produselor expediate prin serviciul Zoom Curier si/sau a serviciilor de curierat, dupa caz, sunt considerate executate si stinse din momentul autorizarii operatiunii de plata online si al obtinerii codului de autorizare aferent;

(ii) sa despagubeasca de indata Destinatarii, dupa caz, in situatia in care bunurile/ produsele comercializate, sunt neconforme, prezinta vicii ascunse sau defecte, returnand integral contravaloarea acestora si a costurilor legate de livrarea si returnarea lor;

(iii) este entitate legal constituita, iar produsele comercializate fac parte din categoria: comert bunuri si produse fara restrictii legale;

(iv) autorizeaza in mod expres Zoom Curier sa furnizeze datele sale de identificare (inclusiv, dar fara a se limita la, denumire, cod unic de identificare, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare la Registrul Comertului) catre banca cu care Zoom Curier a incheiat contract pentru acceptarea la plata a cardurilor, autoritati, institutii nationale si supranationale, organizatii de carduri, in scopul incasarii prin plata cu Cardul, prin intermediul Zoom Curier, a contravalorii obligatiilor de plata, precum si in cazul in care Clientii sunt implicati in activitati frauduloase sau de natura a induce riscuri in cadrul sistemului platilor cu carduri;

(v) este de acord, in mod expres si irevocabil, ca Zoom Curier sa poata compensa automat, fara notificare sau alte formalitati, valoarea sumelor mentionate la punctul 6, litera g) de mai sus cu orice sume datorate Clientului;

(vi) este de acord ca, oricand pe durata contractului de prestare a Serviciului Zoom Curier, in cazul neindeplinirii obligatiilor de mai sus, precum si in cazul in care declaratiile sale devin in mod substantial false, Zoom Curier poate notifica incetarea imediata a incasarii prin intermediul Cardului a contravalorii Coletelor aferente unui Client si a serviciilor de curierat, iar Clientul este singurul raspunzator fata de Destinatari pentru orice reclamatii primite sau prejudicii create ca urmare a acestei incetari.

5.8. Clientul accepta ca va achita in mod automat tariful de livrare practicat de Zoom Curier, acesta putand incasa sumele respective de pe cardul inrolat de Client in platforma Zoom Curier. Aferent fiecarei plati Zoom Curier va emite o factura electronica ce se va transmite la emailul inrolat de catre Client pe platforma Zoom Curier.

5.9. In situatia in care Destinatarul sau persoana care achita coletele si serviciul de curierat solicita achitarea in numerar a contravalorii bunurilor/ produselor comercializate de Client si a serviciilor de curierat, Clientul declara in mod expres si garanteaza ca este de acord sa emita doar o factura catre Destinatar, iar modalitatea de incasare a contravalorii bunurilor/ produselor comercializate si a serviciilor de curierat va fi in sarcina Zoom Curier, acesta putand incasa direct si prin curierii parteneri sumele datorate de Destinatar, sume ce se vor colecta intr-un cont colector si se vor vira prin transfer bancar catre Client saptamanal, in ziua de vineri a fiecarei saptamani. Daca o zi de vineri este declarata zi nebancara, plata se va efectua in urmatoarea zi lucratoare.

5.10 Clientul accepta ca in situatia neexpedierii din culpa Destinatarului a bunurilor si produselor comercializate sa achite catre Zoom Curier un tarif de transport/returnare, La achitarea acestei sume, Zoom Curier returneaza Clientului bunurile si produsele ce fac obiectul returului si Clientul accepta, fara protest, primirea Coletului..

ART. 6 EXPEDITII

6.1. Zoom Curier nu accepta intermedierea Expeditiilor pentru urmatoarele: arme, bunuri contrafacute, produse interzise/restrictionate conform Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoare (A.D.R.) aflat in vigoare, produse biologice, substante chimice sau radioactive sau orice bunuri clasificate ca prezentand un grad inalt de risc de legislatia romana, necesitand conditii speciale de transport sau depozitare.

6.2. Curierul partener, sub indrumarea Zoom Curier, va alege modul in care se va face transportul potrivit pentru fiecare livrare.

6.3. Zoom Curier va oferi transportul prin intermediul Curierilor proprii si/sau parteneri, care doresc să îndeplinească în mod voluntar Expeditia ceruta de către Client.

6.4. Zoom Curier nu este raspunzator de pierderi, pagube sau livrari gresite cauzate de circumstante in afara controlului acestuia. Acestea includ, dar nu se limiteaza la:

 1. a) Forta majora definita ca orice situatie neasteptata ce nu a putut fi evitata impiedicand partile sa isi indeplineasca obligatiile contractuale incluzand, fara a se limita la: calamitati naturale, razboi, tulburari politice, atac nuclear, greva generala in confirmitate cu prevederile legii romane.
 2. b) Factori care pot afecta inregistrari fotografice, video sau magnetice.
 3. c) Orice defect sau caracteristica in legatura cu natura Expeditiei, chiar daca este cunoscut de catre Zoom Curier in momentul acceptarii transportului.

6.5. Dimensiunile maxime acceptate la Expeditie de Zoom Curier:

 • L x l x H: 50x70x120 cm (inclusiv ambalajul exterior)
 • Greutate: 31,50 kg (inclusiv ambalajul exterior)

6.6. Clientul (in cazul persoanelor juridice sau entitatilor juridice) va preda impreuna cu Coletul, in mod obligatoriu, factura aferenta marfii. In situatia in care pe timpul transportului sunt efectuate verificari de catre organele abilitate in acest sens si se constata ca lipsesc anumite documente care trebuiau sa insoteasca marfa transportata sau ca acestea nu sunt corect intocmite, Clientul va suporta in totalitate orice consecinta pagubitoare.

6.7. In conditiile prezentului contract, valoarea maxima a marfurilor transportate acceptata per Colet este de 5.000 lei. In cazul depasirii acestei valori, Clientul are obligatia de a notifica Zoom Curier prin e-mail in prealabil, cu 24 h inainte de expediere, comanda fiind acceptata doar in cazul in care Zoom Curier aproba prin email solicitarea.

ART. 7 CONDITII DE PLATA

7.1. Tarifele standard Zoom Curier sunt valabile in conformitate cu “Termeni si Conditii” privind furnizarea Serviciilor Zoom Curier, si sunt publicate pe site-ul Zoom Curier 

(www.curierlocalbacau.ro). Orice modificare a tarifelor va fi comunicata Clientului inainte de plasarea unei Comenzi, dupa completarea tuturor informatiilor necesare, cat si dupa, clientul avand posibilitatea sa nu plaseze comanda conform Termeni si Conditii.

7.2. Plata va fi facuta in moneda locala LEI (RON).

7.3. Zoom Curier va factura automat Clientul pentru serviciile comandate, fiind emisa cate o factura fiscala pentru fiecare comanda.

7.4. Clientul va plati Zoom Curier automat valoarea fiecarei facturi prin intermediul cardului inrolat in platforma Zoom Curier sau prin plata cash sau ordin de plata in baza contractului negociat si a facturii emise de catre CRESPO EXPRESS SRL pentru serviciul Zoom Curier

7.5. Plata va fi facuta in contul Zoom Curier IBAN RO78 BTRL RON CRT 061 82 55 301, deschis la Banca TRANSILVANIA Sucursala Bacau sau alt cont al Zoom Curier, conform facturii fiscale si se va afectua prin intermediul unui procesator de plati sau prin ordin de plata. Conform prezentelor Termeni si Conditii procesatorul respectiv este Netopia MobilPay. acesta putand fi schimbat oricand, la alegerea Zoom Curier.

7.6. Toate Comenzile vor fi achitate de Client.

7.7. Pentru nerespectarea clauzelor contractuale, Clientul se afla de drept in intarziere prin simpla implinire a termenului stabilit pentru executarea unei obligatii, fara vreo notificare, instiintare prealabila sau interventia instantei de judecata.

7.8. In caz de neplata a facturii aferente unei comenzi, Zoom Curier isi rezerva oricand dreptul de a nu mai prelua Comenzile Clientului pana la indeplinirea tuturor obligatiilor.

7.9. Zoom Curier are, pentru toate creantele sale actuale sau anterioare rezultate din prestatii executate pentru Client, un drept de retentie asupra Coletelor si asupra oricaror alte valori apartinand acestuia, care se gasesc in posesia sa.

ART. 8 ORGANIZAREA TRANSPORTULUI

8.1. Zoom Curier nu accepta ca Expeditie urmatoarele: arme, bunuri contrafacute, produse interzise/restrictionate conform Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoare (A.D.R.) aflat in vigoare, produse biologice, substante chimice sau radioactive sau orice bunuri clasificate ca prezentand un grad inalt de risc de legislatia romana, necesitand conditii speciale de transport sau depozitare. Zoom Curier isi rezerva dreptul de a refuza preluarea marfurilor care pun in pericol integritatea transportului (marfuri neambalate sau ambalate necorespunzator naturii bunurilor si modului de transport). Clientul raspunde pentru conformitatea si identitatea declarata, intre marfurile mentionate in documentele de transport si marfurile predate fizic catre Zoom Curier in vederea expeditiei.

8.2. Zoom Curier are dreptul de a alege ruta si Curierul pe care le considera cele mai eficiente, pentru ca transportul sa ajunga la Destinatar.

8.3. Zoom Curier poate angaja, organiza sau incredinta transportul oricarei alte parti pentru a efectua toate sau numai o parte din serviciile contractate de acesta.

8.4. Clientul isi da acordul ca Zoom Curier si Curierii parteneri sa cantareasca toate Coletele preluate de la Client, iar orice discrepanta privind greutatea fizica si/sau volumetrica constatata la cantarire, urmeaza sa fie supusa Termenilor si Conditiilor in mod corespunzator.

8.5. În cazul de pierdere partiala sau deteriorare a marfii livrate la Destinatar ce nu putea fi descoperită la livarea marfii, Clientul va trimite reclamatia in acest sens intr-un termen de decadere de 24 de ore de la livrarea marfurilor, iar pentru marfurile perisabile nu mai târziu de 3 ore de la livrare.

8.6. In cazul in care pierderea partiala sau deteriorarea marfii livrate la destinatar este descoperită la livrarea marfii, destinatarul impreuna cu Curierul vor intocmi un proces-verbal de constatare a pierderii/deteriorarii.

8.7. Reclamatia va fi insotita de comanda de transport, dovada valorii bunurilor expediate la pretul initial de achizitie, precizari privind nr. de comanda alocat expeditiei, alte acte doveditoare privind evenimentul care face obiectul reclamatiei.

8.8. Zoom Curier nu va lua in considerare reclamatiile in cazul in care acestea au fost trimise cu nerespectarea prevederilor pct. 8.6, 8.7 si 8.8 sau cand plata serviciului de transport nu a fost efectuata.

ART. 9 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. Clientul declara si garanteaza ca detine drepturile de proprietate intelectuala necesare comercializarii produselor/continutului coletelor puse la dispozitie Curierilor spre expediere si isi asuma intreaga responsabilitate juridică și tehnică pentru promovarea si punerea pe piata a acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Coletele respective. In cazul in care Zoom Curier este notificat sau primeste o plangere de la Destinatari sau Terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti in legatura cu Coletele expediate prin intermediul Serviciului Zoom Curier, (inclusiv, dar fara a se limita la fotografii, imagini, design, denumire, brevet), Zoom Curier o va transmite Clientului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca Destinatarii sau Tertii afectati, precum si pe Zoom Curier pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai sus nu este exacta/adevarata.

9.2. Clientul recunoaste faptul ca, in derularea raporturilor contractuale, toate marcile inregistrate ale Zoom Curier sau pentru care acesta detine licenta sunt proprietatea exclusiva a Zoom Curier sau a licentiatorilor acestuia si nu vor putea fi folosite decat cu acordul prealabil expres al Zoom Curier si doar in scopurile mentionate de catre acesta. Clientul intelege ca toate materialele asociate marcilor Zoom Curier sunt si raman proprietatea exclusiva a Zoom Curier. La incetarea raporturilor contractuale din orice motiv, Clientul va returna Zoom Curier toate materialele, documentele, informatiile, materialele publicitare si altele asemanatoare de natura similara primite sau create in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din Termeni si Conditii.

9.3. Clientul ia act de faptul ca accesul la Serviciul si Platforma Zoom Curier nu va constitui in niciun caz un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora si tuturor modificarilor si/sau actualizarilor acestor instrumente la o data ulterioara, oricare dintre si toate drepturile de proprietate intelectuala derivate dintr-o lucrare, un echipament sau o inventie efectuata/elaborata de Zoom Curier asupra acestor instrumente IT, este si va ramane proprietatea exclusiva a Zoom Curier. Zoom Curier acorda Clientului un drept de folosinta nonexclusiva a acestor instrumente IT pe durata raporturilor contractuale. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in serviciile oferite de Zoom Curier, raman proprietatea exclusiva a Zoom Curier.

9.4. In cazul in care Zoom Curier primeste o sesizare / notificare din partea unui tert / alt Client cu privire la o posibila incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala de catre Client, Zoom Curier va avea dreptul de a suspenda Expedierea Coletelor prin intermediul Serviciului Zoom Curier pana la clarificarea situatiei mentionate in sesizare / notificare, fara a putea fi tinut responsabil pentru eventuale prejudicii, beneficii nerealizate sau nerealizarea unor venituri previzionate.

ART. 10 CONFIDENTIALITATE

10.1. Termenul „informatii confidentiale” se aplica si cuprinde:

 • Toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legatura cu activitatea Partilor, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii aferente identitatii afiliatilor, partenerilor comerciali, consultantilor, angajatilor partilor, incluzand in continuare, dar fara a se limita la, conditii de comert, metode de afaceri, planuri corporative, sisteme de management, finante, cristalizarea unor noi oportunitati de afaceri sau proiecte de cercetare si dezvoltare ale partilor sau ale partenerilor comerciali ai afiliatilor Partilor, costuri, intelegeri contractuale, cercetari de piata, drepturi de proprietate intelectuala detinute sau folosite, infrastructura IT, politica de promovare, propuneri de dezvoltare si extindere ale activitatii partilor sau orice alte aspecte care au legatura cu promovarea sau vanzarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor sau partenerilor comerciali ai Partilor, incluzand, fara a se limta la informatii si planuri cu privire la vanzari, cote de piata si statistici cu privire la preturi, planuri de marketing, rapoarte de cercetare de piata, tehnici de vanzare, liste de preturi, preturi de cumparare, structura reducerilor si a discounturilor, materiale promotionale si de publicitate, numele, adresele, numerele de telefon si numele de contact ale Clientilor si ale potentialilor Clienti si ale furnizorilor si ale potentialilor furnizori ai partilor sau afiliatilor si partenerii comerciali ai partilor, natura activitatii lor, formule de comert, procese, inventii, desene, know-how, descoperiri si informatii tehnice cu privire la crearea, producerea sau furnizarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor si partenerilor comerciali ai Partilor;
 • Toate opiniile, sugestiile, rapoartele, notele, datele, analizele, compilatiile, studiile sau alte documente pregatite de Zoom Curier cu ocazia executarii sau indeplinirii sarcinilor si atributiilor sale prevazute in Termeni si Conditii sau care interpreteaza, comenteaza, contin, sunt derivate de la sau reflecta intr-un alt mod astfel de sarcini sau documentele descrise in Termeni si Conditii.

10.2. Partile se obliga una fata de cealalta, obligatia continuand sa fie valida si sa produca efecte depline atat pe perioada de aplicare a Termenilor si Conditiilor cat si ulterior, pentru o durata de 3 (trei) ani, fara a tine cont de incetarea aplicarii Termenilor si Conditiilor sau de desfasurarea sau indeplinirea obligatiilor si atributiilor lor conform Termenilor si Conditiilor, sa:

 • Pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei Informatii Confidentiale; si
 • Sa nu foloseasca nicio Informatie Confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale conform prezentilor Termeni si Conditii si in niciun alt scop, si sa nu permita folosirea oricarei Informatii Confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a celeilalte Parti.

10.3. Partile nu vor copia, fotografia, fotocopia, schimba, modifica, dezasambla, nu vor reconstitui prin procedee de reverse engineering (inginerie inversa), nu vor separa sau reproduce in niciun fel sau exploata in nici un mod materiale care contin sau constituie Informatii Confidentiale fara acordul prealabil exprimat in scris al Partii proprietara a Informatiilor Confidentiale (Partea Furnizoare) si vor returna materialele in cauza, impreuna cu toate copiile acestora imediat dupa indeplinirea scopului pentru care au fost furnizate, la cererea Partii Furnizoare. In plus, la cererea Partii Furnizoare, cealalta Parte (Partea Receptoare) va distruge materialele elaborate de catre aceasta care contin Informatii Confidentiale. Partile vor separa si vor depozita in deplina siguranta toate materialele si dispozitivele care contin sau constituie dovada existentei Informatiilor Confidentiale.

10.4. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in masura in care Informatiile Confidentiale:

 • Trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si, in aceste circumstante, numai cu conditia ca, imediat ce apare o solicitare expresă in acest sens, Partile sa se informeze reciproc si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera in actiunile pe care le considera necesare pentru protejarea intereselor lor. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din Informatiile Confidentiale in mod strict necesar a fi divulgata, iar Partile vor coopera in privinta datei si continutului divulgarii si se vor asigura ca persoanele carora Informatiile Confidentiale le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si continua sa o respecte;
 • Sunt informatii cu privire la care Partile convin in scris ca nu au un caracter confidential;
 • Sunt publicate sau accesibile publicului general altfel decat prin incalcarea de catre o Parte a Termenilor si Conditiilor sau a oricarei alte obligatii de confidentialitate;
 • Au fost primite in mod legal si cu buna credinta de catre oricare dintre Parti de la un tert, care la randul sau nu este tinut de o obligatie de confidentialitate fata de cealalta Parte;
 • Au fost dezvoltate in mod independent de persoane care nu au avut acces la datele puse la dispozitia Partilor in baza prezentilor Termeni si Conditii;
 • Sunt dezvaluite catre membrii grupului din care face parte cealalta Parte;
 • Trebuie dezvaluite publicului in vederea indeplinirii obligatiilor din Termeni si Conditii;
 • Este necesar a fi dezvaluite prin efectul legii sau in baza unei decizii judecatoresti sau administrative, decret sau ordin, sau in baza oricaror dispozitii legale sau regulamentare.

Prezentul Contract obliga ambele parti sa pastreze confidentialitatea clauzelor contractuale, sub rezerva unor daune interese in cuantum de 5.000 euro.

ART. 11 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Fiecare Parte este datoare sa prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți, precum si Clientii Finali si toate celelalte parti implicate in activitatea de expediere a Coletelor;

Partile fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile GDPR (RGPD);

Prin divulgarea unor date in scopul executarii contractului si al unor obligatii legale, aceasta nu înseamnă că una dintre parti este în mod automat persoana împuternicită a celeilalte parti.

Părțile confirmă că nu primesc instructiuni una de la cealalta cu privire la datele colectate/prelucrate sau instrucțiuni cu privire la modul de executare a obligatiilor contractuale sau legale privind angajații/reprezentantii celeilalte parti si fiecare dintre parti are o marjă de apreciere foarte largă privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, fiecare dintre parti fiind singura care stabileste cu privire la la modul de executare a obligatiilor contractuale sau legale privind datele cu caracter personal privind pe angajații/reprezentantii celeilalte parti.

Părțile confirmă că în executarea activitatii de Expeditie, fiecare parte contractanta, acționează pe deplin în mod independent și determină singuri scopurile specifice și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

11.2. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu Serviciul Zoom Curier, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDRP, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le va emite în legătură cu acestea.

11.3. Părțile convin ca, în executarea activitatii de expeditie, fiecare Parte să divulge date cu caracter personal către cealaltă Parte, privind solicitarea comenzii, angajații sau reprezentanții săi responsabili.

11.4. Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulgă informații în legătură cu angajații/reprezentanții săi va furniza o notă de informare persoanelor vizate, informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora efectuată în legătură cu prezentul contract.

11.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu Termenii si Conditiile. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu contractul, și nici una dintre Părți nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

11.6. Fiecare dintre parti se obliga sa respecte prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu executarea Serviciului Zoom Curier si sa adopte masurile tehnice, de securitate si organizationale necesare respectarii prevederilor legale cu impact privind datele cu caracter personal.

ART. 12 DURATA SI INCETARE

12.1. Termenii si Conditiile vor intra in vigoare la data acceptarii acestora de catre Client, pe perioada nedeterminata.

12.2. Raporturile contractuale existente dintre Zoom Curier si Client in baza prezentilor Termeni si Conditii vor inceta:

 • In baza acordului scris al Partilor;
 • Prin reziliere unilaterala, de catre oricare dintre Parti, in baza unei notificari scrise transmise celeilalte Parti, fara nicio alta formalitate sau interventia instantei de judecata in cazul in care o Parte isi incalca oricare dintre obligatiile prevazute in Termeni si Conditii si nu remediaza incalcarea in termenul acordat prin notificare;
 • Prin denuntare unilaterala, de catre oricare dintre Parti, cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile, caz in care niciuna dintre Parti nu va putea solicita daune interese, despagubiri si/sau alte pretentii materiale sau de alta natura pentru incetarea raporturilor contractuale.
 • In cazul in care Clientul nu este de acord pe deplin cu modificarile aduse la Termeni si Conditii, acesta poate denunta sau rezilia rapoartele contractuale cu Zoom Curier prin incetarea utilizarii Serviciului Zoom Curier.

12.3. Incetarea sub orice forma a raporturilor contractuale nu are efect asupra obligatiilor scadente intre Parti.

ART. 13 RASPUNDERE. LIMITAREA RASPUNDERII

13.1. In eventualitatea in care oricare dintre Parti nu isi respecta obligatiile in conformitate cu Termenii si Conditiile, sau cele stipulate in Reglementari, Partea in culpa isi va asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate celeilalte Parti sau tertilor, iar cealalta Parte va avea dreptul sa solicite Partii in culpa sa ii restituie sumele pe care le-a platit in conformitate cu respectivele Comenzi si/sau contravaloarea Coletelor ce fac obiectul respectivelor Comenzi si/sau Remuneratia aferenta, precum si orice alte cheltuieli suportate in legatura cu respectivele Comenzi si/sau cu vanzarea Coletelor.

13.2. Partile au dreptul la repararea integrala a prejudiciului, indiferent de natura acestuia, pe care l-au suferit ca urmare a indeplinirii cu intarziere, indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii propriu-zise (totale sau partiale) a oricareia dintre obligatiile asumate in conformitate cu Termenii si Conditiile.

13.3. Zoom Curier isi rezerva dreptul ca, in cazul in care, obligatiile asumate de catre Client in conformitate cu Termenii si Conditiile, nu sunt respectate de catre acesta si determina efecte negative asupra activitatii si imaginii Zoom Curier, sa interzica accesul Clientului la Platforma si la Serviciile Zoom Curier.

13.4. Zoom Curier isi rezerva dreptul de a modifica oricand structura Platformei Zoom Curier si a categoriilor de Expeditie in aceasta, fara a invoca vreun motiv si fara o notificare prealabila, fara insa a interveni direct asupra Comenzilor ce se afla in Expediere. Zoom Curier nu poate fi tinut raspunzator pentru vanzari, beneficiu sau profit nerealizat de catre Client ca urmare a modificarii de catre Zoom Curier a structurii sau organizarii Platformei Zoom Curier.

13.5. Pana la indeplinirea si/sau remedierea de catre Client a oricaror si tuturor obligatiilor conform Termenilor si Conditiilor, Zoom Curier poate lua masura suspendarii dreptului de folosinta a Serviciului Zoom Curier, Clientul neavand nicio pretentie de ordin patrimonial sau nepatrimonial in acest sens.

ART. 14 FORTA MAJORA

14.1. Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa Partilor, care survine pe durata aplicarii Termenilor si Conditiilor si care face imposibila indeplinirea obligatiilor asumate, va fi considerata Forta Majora si va exonera Partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

14.2. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta Parte in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bacau in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data.

14.3. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele Parti sa-si efectueze obligatiile, Partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre Parti poate denunta Termenii si Conditiile.

ART. 15 NOTIFICARI

15.1. Orice comunicare sau notificare adresata Zoom Curier este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin posta / curier cu confirmare de primire la adresa: România, str. Letea nr. 32, Bacau sau catre adresa de email: contact@zoomcurier.ro

15.2. Orice comunicare sau notificare adresata Clientului este valabil indeplinita daca va fi transmisa catre adresa de email asociata contului de pe Platforma Zoom Curier.

15.3. Clientul se obliga sa actualizeze in maximum 24 de ore informatiile transmise catre Zoom Curier si/sau inregistrate in platforma Zoom Curier in cazul in care intervin modificari cu privire la nume/denumire, conturi bancare date de identificare, adresa de e-mail indicate pentru comunicari, notificari sau avizari, precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati.

ART. 16 LEGEA APLICABILA, LITIGII

16.1. Interpretarea, valabilitatea si executarea dispozitiilor prezentilor Termeni si Conditii, precum si toate drepturile si actiunile la dispozitia Partilor in conformitate cu prezentii Termeni si Conditii vor fi guvernate de legile din Romania.

16.2. Orice disputa sau pretentie ce rezulta din prezentii Termeni si Conditii se va solutiona de comun acord. In eventualitatea in care nu poate fi solutionata de comun acord, disputa ce rezulta din sau in legatura cu prezentii Termeni si Conditii se va solutiona de catre instanta judecatoreasca competenta din Municipiul București.

16.3. Pentru situatii neprevazute in prezentul contract se va aplica Codul Civil Roman.

ART 17. ANULAREA UNEI COMENZI/AWB

In cazul in care ai creat o comanda pe platforma Zoom Curier sau pe site-ul www.curierlocalbacau.ro si doresti sa o anulezi, ai urmatoarele optiuni:

Clientii fara cont Zoom Curier:

Dupa crearea comenzii ai la dispozitie 5 minute sa ne contactezi la tel. 0770 967 231 pentru anularea comenzii fara a fi taxat.

Clientii cu cont Zoom Curier:

Poti urmari comenzile de curier in meniul Colete/Istoric comenzi. In maxim 5 minute de la plasare, comanda va fi receptionata de operatorii ZOOM Courier. Pentru anularea unei comenzi fara a fi taxat poti accesa Mai Multe Actiuni -> Sterge comanda. Aceasta optiune este valabila si comanda se poate anula gratuit atata timp cat are statusul INITIAL.

Un AWB poate fi anulat gratuit pana in momentul in care statusul acestuia devine CONFIRMAT

Dacă anulezi comanda după ce a fost alocat un curier pentru comanda ta, vei plăti costul total al serviciului de livrare de bază.

RAMBURSAREA/RESTITUIREA TRANZACTIEI IN CAZ DE ANULARE

 • Rambursarea/|Restituirea Tranzactiei – Pentru comenzile platite cu cardul suma va fi returnata pe acelasi card utilizat la tranzactionare, in decurs de maxim 48 de ore de la incasarea de catre Prestator a sumei aferente unei comenzi platite de client, anulate si netaxate conform Art. 17 din Termeni si Conditii.

ART. 18 DISPOZITII FINALE

18.1. Clientul nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din acest contract unei terte persoane, fara acordul scris al Zoom Curier.

18.2. Clientul poate contesta in scris sumele facturate conform prezentului contract in termen de cel mult 24 de ore de la data emiterii facturii. Contestatia trebuie formulata in scris la adresa de e-mail contact@zoomcurier.ro si motivata punctual pentru fiecare expeditie tarifata. Necontestarea facturii in termenul prevazut mai sus reprezinta acceptarea tacita si neconditionata la plata a sumelor facturate iar Clientul nu mai are dreptul de a contesta factura.

18.3. Toate documentele (notificari, facturi fiscale, etc.) transmise prin intermediul postei electronice (e-mail) se considera ca fiind primite in urmatoarea zi dupa ziua comunicarii acestora.

Termenii si conditiile de utilizare a serviciilor Zoom Curier ( Crespo Express SRL ) au fost actualizate in data de 13.10.2021